Mexico, Puebla (4of7)

Yellow wall

26Sep11 | Yellow wall

Hostel Santo Dominigo | At Puebla

26Sep11 | Hostel Santo Dominigo

At Puebla

photo 110926_5775

26Sep11 | photo 110926_5775

photo 110926_5777

26Sep11 | photo 110926_5777

photo 110926_5772

26Sep11 | photo 110926_5772

Nun

26Sep11 | Nun

cooling down

26Sep11 | cooling down

photo 110926_5785

26Sep11 | photo 110926_5785

photo 110926_5791

26Sep11 | photo 110926_5791

photo 110926_5795

26Sep11 | photo 110926_5795

photo 110926_5797

26Sep11 | photo 110926_5797

photo 110926_5799

26Sep11 | photo 110926_5799

photo 110926_5803

26Sep11 | photo 110926_5803

Market

26Sep11 | Market

photo 110927_5823

27Sep11 | photo 110927_5823

photo 110927_5824

27Sep11 | photo 110927_5824

Hostel Santo Dominigo

27Sep11 | Hostel Santo Dominigo

Centro de Convenciones | of Puebla

27Sep11 | Centro de Convenciones

of Puebla

Centro de Convenciones | of Puebla

27Sep11 | Centro de Convenciones

of Puebla

Centro de Convenciones | of Puebla

27Sep11 | Centro de Convenciones

of Puebla

La Básilica Catedral | of Puebla

26Sep11 | La Básilica Catedral

of Puebla

La Básilica Catedral | at night

26Sep11 | La Básilica Catedral

at night

category: photo, tags ,